La persuasió del vídeo online

persuadir

El vídeo online és una eina molt eficaç gràcies a la seva capacitat de persuadir les persones que el visualitzen. I això per què? Doncs n’hi ha molts motius. Un d’ells té a veure amb la possibilitat de consumir-se “en directe”.

En general, no només el vídeo, les eines comunicatives síncrones (on la comunicació es produeix en “present”), son més persuasives que aquelles asíncrones (on la comunicació es produeix en “diferit”). Per exemple, és més persuasiu un skype que un vídeo al youtube. O una xerrada que una carta o email.

El problema és que les comunicacions síncrones son menys duradores (quan acaba la trucada d’skype, s’acaba definitivament) que les que no ho son (un post a internet pot durar i, per tant, ser efectiu, al llarg de molt temps).

On està l’equilibri? El vídeo podria donar-nos una resposta en aquest sentit. Un vídeo es pot emetre en directe per internet (per tant per a tot el món i a uns costos perfectament assumibles) i, una vegada acabat l’acte que “transmet” quedar-se penjat a la xarxa durant molt de temps.

El fet que els vídeos siguin tan econòmics en aquesta època només fa que reforçar la possibilitat de dur a terme projectes d’un gran abast, i que combinin tant la persuasió com la perdurabilitat en el temps.

Leave a Comment