La Societat Espanyola de Metges de Família i Capçalera (SEMFYC) va encarregar a Inquiets, un vídeo de presentació de la candidatura de Barcelona per hostatjar un important congrés internacional. L’objectiu era destacar de la resta de ciutats apostant per una presentació emocional i innovadora. La proposta d’Inquiets va ser una història, una ficció animada usant la tècnica de la rotoscòpia.