Deporvillage va demanar-nos un vídeo corporatiu on s’expliqués què ofereixen als seus clients. A la vegada, mostrar una mica els detalls de l’empresa.