L’Hospital de Sant Joan de Déu volia explicar, en vídeo, el que és un “Hospital Líquid”. Un concepte que té a veure amb una concepció diferent del que és un hospital, un lloc adaptable a les persones, als pacients, cuidadors, professionals i familiars.Una flexibilitat i adaptabilitat en la que les xarxes socials hi tenen un paper important.